OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Naše chovy

Liptovský lysko

 

                                          Článok o Liptovskom Lyskovi. Tu

 

                 

LL- modrodivý a divokosfarbený                Priateľ Jozef Červeň.             Liptovský lysko čierny.

                                   

                                 Klub chovateľov Liptovského Lyska.